Çocuk İstismarı Nedir?

0

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre çocuk istismarı “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek yada bilmeyerek yapılan tüm davranışlar”dır. çocuğa kötü muameledir.” Ayrıca 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre; 18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılmaktadır.

Çocuk İstismarı Türleri

Çocuk istismarı denildiğinde akla ilk gelen cinsel istismar olsa çocuk istismarı kendi içinde üç ayrı başlığa ayrılır:

1. Fiziksel istismar

2. Cinsel istismar

3. Duygusal istismar

***

1. Fiziksel İstimar

Bir yetişkin tarafından bir çocuğa bilerek ve de isteyerek zarar verilmesi fiziksel istismar kapsamına girer. Çocuğun bedenine yönelik olan sistematik şiddet buna örnektir. Çocuğu fiziksel olarak istismar eden yetişkin, büyük çoğunlukla bu eylemin ardından çocuk için tıbbi yardım talebinde bulunur. Ancak genellikle fiziksel istismar ile tıbbi yardım başvuru arasındaki zaman uzundur. Yapılan muayenede çocuğun vücudunda eski şiddet olaylarından kalma bulgulara çok sık rastlanır.

2. Cinsel İstismar

Çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel amaç ile istismar edilmesi anlamına gelen cinsel istismarın sonucu olarak genellikle çocuklarda intihara teşebbüs, okula kaçma ve /veya okul devamsızlığında artış, antisosyal kişilik yapısı geliştirme gibi durumlar ortaya çıkar.Çocuğun yaşı küçük ise çocuğun verdiği cinsel istismara karşı gösterdiği tepkisel davranışlar çok daha karmaşık olur ve çoğunlukla aile üyeleri, ebeveynler bu davranışları doğru okuyamaz.

3. Duygusal İstismar

Çocuğun sözel ifadelerle ve duygusal baskı altına alınarak psikolojik olarak istismar edilmesi anlamına gelir. Çocuğu azarlama, çocuğa hakaret etme, onu küçümseme, çocuğu tehdit etme, sık sık suçlama, çocuk sanki yokmuş gibi davranma ve çocukla alay etme gibi hatalı davranışlar duygusal istismar çeşitleri arasında en sık görülenlerden bazıları olarak sayılabilir. Bunlar tek başına var olabileceği gibi aynı anda birden fazlası da görülebilir. Aynı zamanda fiziksel ve cinsel istismara çok sık olarak duygusal istismarın da eşlik ettiği gözlemlenmiştir.


Paylaş.

About Author

Aile danışmanı. İletişim ve sosyoloji eğitiminden sonra psikoloji eğitimi alıp aile ve çocuk psikolojisi üzerine çalışmaya başladı. Üç kız ve bir erkek çocuk annesi. Sakarya'da yaşıyor.

Comments are closed.