Çocukla Kaliteli Zaman Geçirmek

0

”Gün boyunca meşguldüm; oynamamızı istediğin küçük oyunları seninle oynamaya zamanım olmadı. Sana pek zaman ayıramadım. Elbiselerini yıkar, dikiş diker, yemek yapardım, ama resimli kitabını getirip yaşadığın zevki benimle paylaşmak istediğinde ‘Daha sonra oğlum.’ derdim. Uyuduktan sonra üstünü örter, dualarını duyar, ışığı kapatır ve parmaklarımın ucuna basa basa kapıya yönelirdim. Keşke bir dakika daha kalsaydım. Çünkü yaşam kısa, yıllar hızla akıp gidiyor; küçük bir çocuk çok hızlı büyüyor. Değerli sırlarını tuttuğunuz küçük çocuğunuz artık yanınızda değil. Artık resimli kitaplar ortadan kalktı, oynanacak oyun yok. Bunların hepsi geride kaldı. Bir zamanlar meşgul olan ellerim hala yerinde; günler boş ve uzun. Keşke geri dönüp benden istediğin o küçük şeyleri yapabilme fırsatım olsaydı…”

Bir çok anne baba, yukarıdaki satırları okuduğunda benzer şeyler hisseder.Çünkü anne-babalar özellikle de çalışan anneler çocukları ile geçirdikleri zamanın niteliği ve çocuğun gelişimine olan katkısı ile ilgili endişeler taşır. Çocuklar açısından konuya bakıldığında ise şunu söylemek mümkündür ki anne babasından gördüğü ilgi ve yakınlık onun duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca aile içi iletişimin ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için çocukla kaliteli zaman geçirmek çok büyük önem taşır. Peki çocukla geçirilen zamanın niteliğini belirleyen nedir?

Her şeyden önce çocukla uzun zaman geçirmek bu zamanın nitelikli olduğu anlamına gelmez. Nitelikli zamandan bahsediyorsak ebeveyn-çocuk etkileşiminin yoğun olduğu bir zaman dilimini kast etmiş oluyoruz. Bunun yanında, çocuğun aktif ilgi gösterip katılım sağladığı aktivitelerle geçen zaman da kaliteli bir zaman olarak değerlendirilir. Ayrıca, çocuğun konuşmasına, kendini ifade etmesine fırsat verilmesi de onunla kaliteli zaman geçirmenin ilk şartlarından biridir. Yaşına ve gelişimsel dönemine göre çocuğun merak duygusunu desteklemek ve yeni keşifler yapması için alan yaratmak da çocukla geçirilecek kaliteli zaman için gereklidir.

Ayrıca çocukla zaman geçirirken,

– Ebeveynin çocuğa sözel ya da duygusal tepkiler vermesi,

– Çocuğun yaşadığı fiziksel ortamın ona uygun şekilde düzenlenmesi,

– Çocuğun yaşına ve bireysel özelliklerine göre oyuncaklar seçilmesi,

– Çocuğa sunulan ve onunla paylaşılan etkinliklerde çeşitlilik olması,

– Çocuğa koşulsuz ilgi ve sevgi gösterilmesi, paylaşılan anların niteliğini yükseltecektir. Şu noktayı ifade etmekte fayda var: Tüm bu şartların sağlandığı zaman dilimi günlük olarak yarım saat bile olsa çocukla kaliteli zaman geçirmek sağlanmış demektir.


Paylaş.

About Author

Aile danışmanı. İletişim ve sosyoloji eğitiminden sonra psikoloji eğitimi alıp aile ve çocuk psikolojisi üzerine çalışmaya başladı. Üç kız ve bir erkek çocuk annesi. Sakarya'da yaşıyor.

Comments are closed.