Çocukta Stresle Ortaya Çıkan Fiziksel Belirtiler

0

Her birimiz yaşadığımız problemler ya da karşılaştığımız zorluklar sebebiyle zaman zaman fiziksel şikayetler yaşarız. Çünkü yaşanan stres insan fizyolojisinde birtakım değişikliklere neden olur. Aynı durum çocuklar için de geçerlidir… Yaşadıkları duygusal stres ve baskılar, çocuklarda ve ergenlerde bazı fiziksel sorunlara neden olur.

Stres, çocuk ve ergenlerde en çok aşağıdaki fiziksel belirtilerle kendini gösterir:

Vücudun çeşitli yerlerinde ağrılar (Baş, sırt, karın,kas ağrıları)

Sürekli yorgunluk

Mide bulantısı ve/veyakusma

Yeme ve uyku bozuklukları (Aşırı yeme ve/veya hiç yememe; aşırı uyuma ve/veya çok az uyuma)

Nörolojik bozukluklara benzer  belirtiler (Çift görme, denge ve koordinasyon kaybı, felç, nöbetler)

Ergenlik dönemindeki kızlarda hormonal değişikliklere de bağlı olarak sancılar, kramplar, adet düzensizlikleri, iştah kaybı

Tüm bunlarla ilgili anne-babaların bilmesi gerekenler ise şunlardır:

– Çocuk bu fiziksel belirtileri uydurmaz, üretemez ve kontrol edemez.

– Yaşadığı duygusal stresi ifade edemeyen çocuklarda bu fiziksel sorunların görülme olasılığı çok daha fazladır.

– Öte yandan çocuğun kişilik özellikleri de bu fiziksel şikayetlerin ortaya çıkışında etkilidir. Stresle baş edebilme kapasitesi düşük olan çocuklarda bu şikayetler daha fazla görülür.

– Aile her zaman önemli bir faktördür. Ailesinde stresi bedensel şikayetlerle ifade etme alışkanlığı olan bir çocukta normal olarak bu şikayetler daha fazla görülecektir. Bunun yanında aşırı koruyucu ebeveyn tutumları, ailenin yüksek başarı beklentisine sahip olması, gizliliğin hakim olduğu bir aile ortamı, kültürel yapı ve ailede yaşanan herhangi bir travma da (boşanma, ölüm…vb.) bu şikayetlerin oluşumunu hızlandırır.

– Çocuğun akademik olarak yaşadığı problemler ya da sosyal ortamında birtakım sorunlar varsa bu şikayetler artarak devam eder.

Tüm bu Fiziksel belirtilerle birlikte çocukta;

– Okulu reddetme ve buna bağlı akademik düşüş

– Depresyon

– Kaygı bozuklukları

– Davranış bozuklukları

– Sosyal izolasyon

– Ailede ve akranlarıyla arasında uzaklık ve problemler görülebilir.

Bu tip bir sorunun yaşandığı ailede, anne-babalar;

– Çocukta strese neden olan faktörü belirleyip, gerekli önlemleri almalıdır.

– Çocuğun duygularını ifade etmesini desteklemelidir.

– Çocuğun fiziksel şikayetlerle ilgi çekmesine izin vermemeli, bu şikayetlerin olmadığı zamanlarda çocukla ilgilenmelidir.

– Sorunun uzun sürmesi durumunda uzman desteği almalıdır.


Paylaş.

About Author

Aile danışmanı. İletişim ve sosyoloji eğitiminden sonra psikoloji eğitimi alıp aile ve çocuk psikolojisi üzerine çalışmaya başladı. Üç kız ve bir erkek çocuk annesi. Sakarya'da yaşıyor.

Comments are closed.