Aile İçi İletişim Nedir?

0

Kısaca, kişiler arasında gerçekleşen duygu ve düşünce alış verişini ifade eden iletişim, tarafların dikkatli, özenli ve de duyarlı olmasını gerektirir. Bu şartları sağlayan her iletişimsel adım, mutlaka bir anlam ifade eder. Ancak ne yazık ki hayatın doğal akışı içinde böylesi “ideal” bir iletişim ortamı elde etmek her zaman mümkün olmayabilir ve bu sebepten iletişim çatışmaları yaşanır.

Aile içi iletişim ise iki karşı cinsten insanın bir araya gelerek oluşturduğu, toplumsal bir kurum olan evlilik müessesesinin kurulmasıyla ortaya çıkan ilişki şekillerinin toplamına verilen isimdir. Evliliğin sürekliliği ve aile birlikteliğinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için eşlerin birbirleri ile kurdukları iletişim hayati önem taşımaktadır.İlerleyen dönemlerde, aileye çocukların katılması ile aile içi iletişim daha geniş ve ciddi bir boyut kazanır.

Ancak elbette birbinden farklı ailelerde, kültürlerde ve ortamlarda yetişmiş olan iki insanın bir araya gelerek kurdukları ilişkinin içinde zaman zaman anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşanması soon derece doğal ve öngörülebilir bir durumdur. Ancak sağlıklı olan bu çatışmaların yaşanmaması değil taraflara ve ilişkiye zarar vermeden ve herhangi bir tahribat yaratmadan doğru bir iletişimle çözülmesidir. Bunun için de elbette çaba sarf etmek gerekir.

Zaman zaman tüm çabalara rağmen aile içi iletişimde kopukluklar meydana gelebilir.Bu kopukluğun en önemli nedenleri arasında şunları saymak mümkündür:

  1. Tarafların birbirini davranışları üzerinde hakimiyet kurma ve kendi istediğini yaptırma çabası,
  2. Eleştiriye açık olmamak ve yapılan her türlü eleştiriyi kişiliğine yapılmış bir saldırı olarak algılamak,
  3. Özgüven ve özsaygı düşüklüğü,
  4. Karşı tarafa söz hakkı tanımama,
  5. Alkol, kumar, madde bağımlılığı ve bu bağımlılıklardan kaynaklanan problemler
  6. Fiziksel, duygusal, ekonomik şiddet
  7. Yalan ya da karşı taraftan bir şeyler gizlemek,
  8. Öfke kontrol sorunları ve buna bağlı olarak öfkenin doğru ifade edilememesi.

Tüm bunlar karşın, empati ve aktif dinleme, bir çok problemin çözümü için çok önemli bir anahtardır. Gösterilen çabalara rağmen eğer eşler arasındaki problemler çözülemiyor ve bu sorunlar artık çocuklara da yansıyarak aile içi dengeleri tehdit ediyorsa, mutlaka bir uzmandan fayda almakta fayda vardır.


Paylaş.

About Author

Aile danışmanı. İletişim ve sosyoloji eğitiminden sonra psikoloji eğitimi alıp aile ve çocuk psikolojisi üzerine çalışmaya başladı. Üç kız ve bir erkek çocuk annesi. Sakarya'da yaşıyor.

Comments are closed.