Boşanma Süreci Nasıl Atlatılabilir?

0

Boşanma süreci evliliğin devamı için harcanan tüm çabanın sonunda artık tek çözümün boşanma olduğuna inanmakla başlamaktadır. Bu aslında evlilik için bir çözüm değil son anlamına gelmektedir. Çünkü bu aşamdan sonra aile kavramı son bulmaktadır. İnsan toplumsal bir varlıktır. Yalnız yaşamak insan doğasına terstir. Bu aile kavramı içinde geçerlidir. Kadın ve erkek birbirini tamamlayacak niteliktedir. Bu birliktelik bozulduğunda ise hem maddi açıdan hem de manevi açıdan sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Boşanma Sürecinin Aile Bireylerine Etkisi

Kadınlar boşanmanın etkisini erkeğe göre daha yoğun yaşamaktadır. Bunun nedeni ise hem kadının daha duygusal yapıda olması hem de toplumsal etkilerdir. Kültürel yapımız göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde kadınların büyük çoğunluğu maddi açıdan eşlerine bağlı yaşamaktadır. Boşanma sonucu kadın psikolojik etkilerin yanı sıra maddi açıdan da sıkıntı çekmektedir.

Boşanma süreci ailenin tüm bireylerini derinden etk,ler ancak şüphesiz en çok etkilenen çocuklardır. Boşanma çocuk gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra anne – babası boşanmış çocuklarda davranış bozukluğu gözlemlenmektedir.

Boşanma erkek içinde birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Duruma uyum sağlamak için uzun bir süreç gerekmektedir ve oluşan duygusal boşluğun dolması neredeyse imkansızdır.

Boşanma Sürecini Kolay Atlatmak İçin Yapılması Gerekenler

Boşanma süreci ciddi psikolojik sorunlar meydana getirebilmektedir. Bu süreçte psikolojik destek almak gerçekten de erkek ve kadın için iyi olacaktır. Eşlerden bazıları boşanmayı kabullenip daha kolay atlatırken bazıları ise bu süreçte çok daha fazla etkilenebilmektedir. Boşanma sonrası yoğun gelecek kaygıları, süreci kabullenememe, ne yapacağını bilememe, herhangi bir iş için adım atamama gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Önemli olan bu süreçte olabildiğince az hasar alarak hayata devam etmeye çalışmaktır.

Boşanma sonrası eşlerin aşka ve sevgiye olan inançları zedelenir. Öncelikle bu duyguların yeniden filizlenebilmesine olanak vermek gerekmektedir. Aksi takdirde hayatı tekrar düzene koymak bir hayli zorlaşacaktır. Bu süreci yeni bir başlangıç olarak değerlendirmeli ve hayatımıza kaldığı yerden devam etmeliyiz. İş hayatımızı ve sosyal yaşamımızı sekteye uğratmasına izin vermemeli hayata daha fazla sarılmalıyız.

Boşanma sonrası eşlerin çok fazla birarada bulunmaması daha iyi olacaktır. Çocukları için tabi ki gerektiğinde birlikte aktivitelerde bulunabilirler ancak bu konuyu abartmak yeni hayata motive olmayı zorlaştıracaktır. Boşanılan eşlerin yeni hayatı da takip edilmemelidir. Unutmak ve hayata kaldığı yerden devam etmek çok daha doğru olacaktır.

Psikolojik  destek almak çiftler üzerinde oluşabilecek sorunların en aza indirgenmesini sağlayacaktır. Boşanma sonrası çocuklar ihmal edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki süreçte en çok zararı onlar görmüştür.


Paylaş.

About Author

Comments are closed.