Çift Danışmanlığı Nedir ve Ne Sağlar?

0

İçinde yaşanılan çağda aile içindeki iletişimin yavaş yavaş yitirilmesi e buna bağlı olarak iletişim sorunlarının yaşanmaya başlaması ile birlikte aile danışmanlığına ve aile danışmanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmıştır.

Aile danışmanlığının yanı sıra özellikle son dönemlerde faydası iyice anlaşılan bir başka çalışma alanı da çift danışmanlığı olmuştur. Elbette aile danışmanlığı ile ortak yönleri vardır ancak çift danışmanlığında farklı olan nokta şudur: Çift danışmanlığı iki kişinin arasındaki ilişkiye odaklanır ve bu iki kişi arasında yaşanan problemlerin çözümü için çaba harcar. Bu problemler ise genellikle birey kaynaklı yani bireysel problemdir. Örnek vermek gerekirse, taraflardan birinde kaygı bozukluğu, anksiyete ya da öfke kontrol problemleri yaşaması çiftin karşılaştığı sorunların temelinde yatan neden olabilmektedir. Terapide esas, çiftin arasındaki çatışma konularını ortaya çıkarıp hangi davranışın ne şekilde değiştirilebileceğini belirleyerek daha sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki elde etmektir. Bunun için zaman zaman çiftin yaşadığı probleme odaklanılır ve bunun üzerinde çalışılır, zaman zaman ise taraflardan birinin sorununa odaklanılarak süreç devam edebilir.

Bireyler çift terapisinden ne elde eder?

Çift terapisi bireylere,

– Birbirleri ile iletişim kurmanın yollarını,

– Aralarında rekabet ortamı oluşturmadan denge kurabilmeyi,

– Ortak amaçlar belirlemeyi,

– Sorumlulukları ortaklaşa üstlenmeyi ve daha bir çok pozitif davranışa sahip olmayi öğrenmelerine yardımcı olarak ilişkinin kalitesinin yükselmesini ve ilişkidena alınan tatminin artmasını sağlar.

Çift terapisine en sık,

– Yeni evler ya da genç çiftler,

–  Birbirini hala seven ve bunu ifade eden çiftler,

– Birlikteliklerini kurtarmak isteyen çiftler,

– Değişime açık ve terapiye hazır çiftlerin başvurdukları gözlemlenmiştir.

İlişkilerde yaşanan cinsel sorunların çözümü için de çift terapisine başvurulabilmektedir. Zira problemli bir cinsel hayat ilişkinin genel dengesini ve ritmini de bozabilir. Cinsel işlev bozuklukları her zaman olmasa da genel olarak ilişki sorunları ile bir arada görülebilir. İki kişi arasında bu özel ve mahrem ilişkide yaşanan problemler, bazen tartışma sırasında sarf edilen cümlelerle bazen de sözel olmayan duygusal tepkilerle ortaya çıkabilir.


Paylaş.

About Author

Comments are closed.