Kitap Okumak Ömrü Uzatabilir mi?

0

Yapılan yeni bir bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre günde otuz dakikayı iyi bir kitap okuyarak geçirmek yaşam süresini uzatabiliyor. Okuma alışkanlıkları ve sağlık arasındaki ilişkiyi araştıran ve 3635 kişiyle yapılan bu çalışma, çok kitap okuyan kişilerin araştırmadaki 12 yıl süresince ölme ihtimallerinin kitap okuyanlara göre %20 daha az olduğunu ileri sürüyor.

Bu çalışmaya yapan bilim insanlarını harekete geçiren ise şu olmuş: Örneğin televizyon izlemek gibi oturarak yapılan aktivitelerin yaşam süresini kısalttığı biliniyor. Ancak geçmişte yapılan bazı araştırmalar, yine oturularak yapılan kitap okumanın ölüm riskini azalttığını veya bu konuda bir etkisi olmadığını göstermiş. Ayrıca bu araştırmalarda okunan materyalin türü dikkate alınmamış. Yani araştırmaya katılan kişilerin gazete, dergi, makale, roman veya şiir mi okuyor oldukları bir ölçüt olarak ele alınmamış.

Buradan yola çıkan bilim insanları bir hipotez öne sürüp bunu araştırmak için yola çıkmışlar. Acaba kitaplarda (örneğin romanlar) yer alan temaların ve karakterlerin daha derinlikli ve uzun süreye yayılıyor olması ve böylece zihni daha çok meşgul etmesi, zihinsel fonksiyonlar için daha sağlıklı sonuçlar yaratabilir mi, diye sormuşlar.

Gerçekten de öyle olmuş. Haftada üç buçuk saat kitap okuyan kişilerin araştırma süresi boyunca ölme ihtimalleri hiç okumayan kişilere göre yüzde 17 oranında daha az olarak tespit edilmiş. Kitap okuma süresini haftada üç buçuk saatten fazlaya çıkaran okuyucular için ise bu oran yüzde 23’e çıkmış.

Aynı kıyaslama kitap değil de dergi okuyan kişilerle hiçbir şey okumayan kişilerle de yapılmış. Bu gruptaki okuyucular ise haftada yedi saat okurlarsa hiç okumayan kişilerden yüzde 11 oranında daha şanslı bulunmuşlar ölme riski konusunda.

Bu çalışmanın 50 yaş üstü katılımcılarla yapıldığını ve yaşam süresini etkileyebilecek birçok etkenin de kontrol edildiğini hatırlatalım.

Sonuç olarak cinsiyete ve ekonomik koşullara bağlı olmaksızın, kitap okuyan kişilerin okumayanlara nazaran yaklaşık 23 ay daha fazla yaşadığı tespit edilmiş. Bu sonuç, vaktimizi televizyon karşısında geçirmek yerine ilgimizi çeken bir kitabı alıp okuyarak geçirmek için bizi teşvik eder nitelikte.

 


Paylaş.

About Author

Comments are closed.