Mutlu Bir Evliliğin 9 Altın Kuralı

0

Mutlu bir evlilik, elbette evlenen her çiftin hedefidir. Ancak ne yazık ki her evlilikte mutluluğu elde etmek her zaman çok kolay olmaz. Evlilik danışmanlığı için başvuran ve çift terapisi almak isteyen çiftler, aralarındaki iletişim problemlerinden başlayıp ekonomik sorunlara, alkolizmden kayınvalide problemlerine kadar pek çok sorun nedeni ile uzmanlara başvururlar.Uzmanların bir evlilikte en çok karşılaştıkları sorunları listelemek gerekirse şunları sıralayabiliriz:

– İletişim eksiklikleri ve sorunları,

– Uzlaşma başarısızlığı,

– Kayınvalide problemleri,

– Cinsel sorunlar,

– Eşlerden birinin diğerine karşı ilgi yetersizliği kaynaklı duygusal tatminsizlik hissi,

– Parasal konular,

– Akraba ilişkileri sorunları,

– Uzun süreli ve derin fikir ayrılıkları, sonu gelmeyen tartışmalar,

– Çocukların büyütülmesi, eğitimi vb. konularda fikirsel çatışmalar,

– Eş üzerinde baskı/tahakküm kurma çabası

– Alkol sorunları,

– Psikolojik, ekonomik, duygusal ya da fiziksel şiddet,

– Güven duygusu kaybı,

– Eşlerden birinin evlilik dışı ilişki yaşaması.

Bu sorunlardan herhangi biri evlilik bünyesinde ortaya çıkabileceği gibi herhangi bir sorun ortaya çıktığında diğer sorunları da tetikleyerek daha karmaşıkbir tabloya neden olabilir. Örneğin evlilikte iletişimle ilgili sorunlar meydana çıkmış, son derece büyümüş ve altından kalkılamaz duruma gelmiş ise, eşlerden biri kendini yalnız hissederek depresif ruh haline bürünebilir. Bu da ,sorun çözül(e)mediği takdirde, zaman içinde eşlerden birinde alkolizm ya da evlilik dışı ilişki gibi ‘çareler’ arama ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Elbette ideal olan, her alanda olduğu gibi, bu tip sorunlar ortaya çıkmadan, problemlerin bu kadar büyümesine izin vermeden tedbir almak ve ilişkinin sağlıklı sürebilmesi için çaba sarf etmektir.

Peki bir evlilikte mutlu olabilmek, mutlu bir evlilik sürdürebilmek için eşlerin neler yapması gereklidir? En temel ‘mutluluk kuralları’ arasında aşağıdaki maddeleri saymak mümkündür:

1. Eşlerin evlilik piramidine uyması gerekir. Evlilik piramidi nedir? Bu tanım, evliliğin içindeki ilişki ve sorumluluk hiyerarşisini ifade etmek için kullanılır. Eğer evlilikte çocuk sahibi olunmamış ise bu piramidin en üst sırasında çift yer alır. Hemen bunun altında, eşlerden her birinin ailesi vardır. Üçüncü basamağa inildiği zaman, eşlerin arkadaş, akraba, dostları olan insanlar yer alır. Eğer evlilikte çocuk sahibi olunmuş ise piramidin en üst noktasında çocuk(lar) yer almaktadır. Çift, çocukların altında, ikinci basamaktadır. Sonraki basamaklar da aile, arkadaş gibi alt alta sıralanır. Eğer eşlerden biri piramidin farklı basamaklarına öncelik verir ise eşler arasında çatışmalar baş gösterir.Örneğin eşlerden birinin önceliği ilk sırada olan çocuklar iken eşlerden diğeri dördüncü basamaktaki arkadaş ve dostlarına daha fazla ilgi ve zaman veriyorsa, bu durum evlilik için kriz nedenidir.

2. Eşlerin evlilik çatısı altında, rolleri paylaşması da mutlu bir evlilik için gereklidir.Burada ‘rol’ kavramından kast edilen, evlilik içinde kimin hangi görevleri üstlendiğini tanımlayabilmek için kullanılır.Örneğin hangi ev işleri kim tarafından yapılacak? Evin geçimi ile ilgili nasıl bir sorumluluk dağılımı olacak? Eğer medeni bir ilişkiden söz ediyorsak, baskın olan rol eşler arasında eşit olarak bölüşülmeli ve eşler birbirlerinin kural,yetki ve sorumluluklarına saygılı olmalıdır.

3. Eşlerin birbirlerine karşı emir cümlesi kullanması da bir diğer sorun olarak karşımıza çıkar. Çünkü kullanılan bir emir cümlesi eşlerden diğerinin bilinçaltındaki korku ve kaygıların bilinç düzeyine çıkmasına neden olmaktadır.Eğer ‘Ben şimdi ne dedim de böyle bir tartışma çıktı?’ diye kendinize sık sık soruyorsanız, tartışmanın başlangıcında kesinliklebir emir cümlesi ile başlayan bilinçaltı korkuların olduğunu görürsünüz.

4. Eşlerin birbirlerini, başka insanlarla kıyaslama da bir evlilikte yaşanabilecek sorunlardan biridir. Hiç kimse eşini asla bir başkası ile kıyaslamamalıdır! Çünkü bu durumda, kıyaslanan eşin hissedeceği duygu anlaşılmazlık, yetersizlik, özgüven eksikliği, yalnızlık ve ilerleyen aşamalarda da kızgınlık ve küskünlük olur. Gerek kadın gerekse erkek olsun, eşlerin birbirlerini başkaları ile kıyaslamaları sık görülen sorunlar arasında yerini alır.

5. Eşi yargılamak da evlilik hatalarının başında gelir. Hiç düşünmeden eşlerden birinin ağzının bir an çıkan bir söz diğer eşin duygusal dünyasında ciddi sıkıntılara neden olabilir. Kızgın ve öfkeli olduğunuz bir anda eşinizle konuşmaktan uzak durmak, bu durumu önlemek için iyi bir tedbir olabilir. Çünkü hiçkimse suçlanmak, yargılanmak istemez. Aynı zamanda hatalı/sorunlu durumlarda eşin karakterine değil davranışına odaklanmak da şarttır. Örneğin eşinizin bir konuda yeterince sorumluluk almadığını düşünüyorsanız, ‘Ne kadar sorumsuzsun!’ demek yerine ‘Bu konuda yeterince sorumluluk almadığını düşünüyorum.’ demelisiniz.

6. Eşler, birbirleri ile iletişimi ilk sıraya koymalıdır. Eşler arası iletişimde eşlerin birbirleri ile sırlarını paylaşması, hayata dair pek çok konuda fikir alış verişi yapması, gündem üzerine konuşması,boş zamanlarında her ikisinin de zevk alabileceği etkinlikleri paylaşması evliliğin beslenmesi için önemlidir. Aynı zamanda iletişimin beslenmesi için empati anahtar kavramdır ve eşler empatinin gücünden faydalanmalıdır.

7. Eşlerin birbirlerine karşı sevgisini, saygısını ve güven duygusunu korumaya özen göstermesi de evliliğin sağlıklı ve mutlu ilerlemesi için hassas bir noktadır. Eşinize asla yalan söylemeyin. Eşiniz sizin ile aynı şekilde düşünmek zorunda değil. Bunu anlayın ve buna sadece saygı gösterin. Başkalarının yanında asla eşinizle tartışma ortamına girmeyin.

8. Evlilikte çok önemli bir yeri olan cinsel hayatın ritmine de her iki eş tarafından özen gösterilmelidir. Cinsel ilişki ile sonuçlanmasa bir eşlerin birbirlerine dokunmaları, birbirlerini öpmeleri ve hatta zaman zaman kısa flörtler yaşamaları eşlerin cinsel ritmini zenginleştirecek, evliliği besleyecektir. Ne yaşanırsa yaşansın, eşlerin yatağa birbirlerine dargın ve/veya kızgın olarak girmemeleri, böyle uyumamaları da dikkat edilmesi gereken bir başka noktadır.

9. Bir evliliğin mutlu bir şekilde yürüyebilmesi için eşlerden her birinin diğerini değiştirmeye çalışmaması da evlilikte ilişkinin sağlıklı ilerlemesi açısından çok önemlidir. Eğer bir değişim gerekiyorsa bilinmelidir ki, kişi sadece kendini değiştirebilir!


Paylaş.

About Author

Aile danışmanı. İletişim ve sosyoloji eğitiminden sonra psikoloji eğitimi alıp aile ve çocuk psikolojisi üzerine çalışmaya başladı. Üç kız ve bir erkek çocuk annesi. Sakarya'da yaşıyor.

Comments are closed.