Açık Liderliğin Yeni Kuralları

0

Açık Liderliğin Yeni Kuralları

Liderlik, liderliği arzulayanlar ile izlemeyi seçenler arasında bir ilişkidir.

Bugünün geçmişten farklı olan özelliği, yeni teknolojiler sayesinde kontrolü bırakabilmeniz ama yine de yönetimi elimizde tutabilmemizdir. Bunun da nedeni, daha iyi ve daha ucuz iletişim araçlarıyla hem müşteriler hem de çalışanlar tarafında olup bitenler konusunu çok yakından izleyebilmenizdir.  Bu yeni ilişkilerin sonucu Açık Liderliktir ve kısaca bir tanım olarak bakarsak:

Kontrol etme ihtiyacından vazgeçecek özgüvene ve alçak gönüllüğe sahip olmak ve hedeflere erişmek üzere kendilerini adamaları için insanları yüreklendirmektir. Açık Liderlik yeni ilişkiler getirir.

Ve bu yeni ilişkileri anlamak ve yönetmek için bir takım kurallara ihtiyacımız vardır:

  • Müşterilerinizin ve çalışanlarınızın gücünü kabul edin.

Bunun doğruluğunu kabul ettiğinizde ilişkileriniz daha eşit ve daha gerçek olacaktır. Böyle bir anlayışa sahip olmazsanız müşterilerinizi ve çalışanlarınızı yeri doldurulabilir kaynaklar olarak görmeyi sürdürecek ve bu doğrultuda davranacaksınız.

  • Güven geliştirmek için sürekli paylaşın.

Bütün başarılı ilişkilerin özünde güven yatar. Güven oluşturmanın en sık rastlanılan yoluysa, insanların söylediklerini yapmalarıdır. Ancak bugünün gittikçe artan sanal ve birbiriyle ilişkili ortamlarında güven, günlük konuşmalarla da gelmektedir. Düşüncelerini, aktivitelerini ve kaygılarını paylaşan insanların yinelenen başarılı etkileşimi, ilişkiyle sonuçlanır. Bloglar, sosyal ağlar ve Twitter gibi yeni teknolojiler, paylaşmanın maliyetini ortadan kaldırmakta ve bu yeni ilişkilerin oluşmasını kolaylaştırmaktadır.

  • Merakı ve alçak gönüllülüğü destekleyin.

Gönderilen bilgi karşılıklı alışverişle birlikte yürümezse, paylaşma hızlı mesajlaşmaya dönüşebilmektedir. Birisinin ne yaptığı ve bir şeyin o kişi için neden önemli olduğu hakkında merak sergilemek paylaşmayı bir temele oturtur, diğer insanların duymak istediklerine odaklar ve sizin söylemek istediklerinizle bir denge yaratır. Merak alçak gönüllüğü getirir, bunun sonunda da öğreneceğiniz daha çok şey olduğunu ve hatalarınızı kolaylıkla kabul edebileceğiniz bir entelektüel olgunluğa erişirsiniz.

  • Açıklığınızı hesap verilebilirliğe dayandırın.

İlişkilerde hesap verilebilirlik 2 yönlü bir sokak gibidir. İlişkideki beklentileri ve bu beklentiler karşılanmazsa yaşanacak sonuçları açıkça ortaya koyar. Dolayısıyla ürününüz bir sorun yaratmışsa yapmanız gereken ilk şey nedir? Özür dilemek ve sorunu nasıl çözeceğinizi düşünmek.

  • Başarısızlıkları bağışlayın.

Hesap verilebilirliğin doğal sonucu bağışlayıcılıktır. İlişkilerde her zaman aksaklıklar olur ve en sağlıklı ilişkiler, o noktadan ilerletilerek, kin ve suçlama geride bırakılarak kurulur. Bu başarısızlığın kabul edildiği anlamına gelmez, tersine hata tanınmış ve anlaşılmıştır.

EYLEM PLANI: AÇIK LİDERLİĞİN ZORLUKLARINI ANLAMAK

Bu kuralları akılda tutarak kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Bu sorular size bir başlangıç noktası sağlayacak ve aynı zamanda, gitmek istediğiniz yere varmada size bir yol haritası sağlayacaktır.

  • Müşterilerinizin veya çalışanlarınızın sosyal teknolojileri kullanmaları konusunda sizi en korkutan ve en zorlayan şeyler nelerdir?
  • Müşterilerinizle ilişkilerinizin yapısını nasıl tarif edersiniz? Peki ya çalışanlarınızla? Ortaklarınızla?
  • Bu ilişkilerin 2 yıl sonra nasıl olmasını istersiniz? Kontrolü bırakma konusunda ne büyük korkularınız nelerdir?
  • Kontrolü bırakma konusunda sizi en fazla tedirgin eden şey nedir?
  • Kontrolü bırakmanın ve açık olmanın size getireceği en önemli fırsatlar neler olabilir?


Paylaş.

About Author

Marmara Üniversitesi Arşivcilik Bölümünü dereceyle bitirdi, Koray Holding’te iş yaşamına İnsan Kaynakları alanında başladı, 3.5 yıl burada çalıştıktan sonra, Turkcell İnsan Kaynakları Ekibinde öncelikle 3 yıl Turkcell Akademi’nin kuruluş çalışmalarında bulundu, daha sonra İşealım Ekibine geçti, 4 yıl burada görev yaptıktan sonra Organizasyonel Gelişim ve Değişim Ekibinde 1 yıl çalıştı ve Turkcell’den ayrılarak Nortel Networks İnsan Kaynakları Müdürü olarak, Vodafone Türkiye İşeAlım Müdürü olarak çalıştı. Halen Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız otomotiv dizayn şirketi olan Hexagon Studio’da IK ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmaktadır. PERYÖN (Personel Yönetimi Derneği) üyesidir. İngilizce, Osmanlıca, Farsça bilmektedir. Çalışmanın dışında kalan zamanlarında kitap okumak ve spor yapmak en çok vakit harcadığı alanlardır.

Comments are closed.