Adam Yetiştirme

0

Adnan Nur Baykal adlı yazar, 1999 yılında Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış, Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları konulu bir kitap yazmış, bende bu kitabı Ağustos 2003’de okumuşum, sizlerle paylaşmak ve içinden alıntılar yapmak için gözden geçirdim, kitaptaki her anlatım her olay ayrı bir Liderlik konusu, ancak ben sizinle bu hafta birkaç tane örneği paylaşıyor olacağım.

 

ADAM YETİŞTİRME

Mustafa Kemal Atatürk Dedi ki; 

Herkesin kendine göre bir zevki var. Kimi bahçe ile uğraşmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. Bahçesinde çiçek yetiştiren adam çiçekten bir şey bekler mi? Adam yetiştiren adam da, çiçek yetiştirendeki duygularla hareket edebilmelidir. Ancak bu biçimde düşünen ve çalışan adamlar ki; memleketlerine ve milletlerine ve bunların geleceğine faydalı olabilirler.

Her işi sağlam karakter ve erdemli kişilikle mükemmelen yetişmiş adamlara tevdi etmek pek kıymetli ve tatlı bir temenni olmakla beraber, muhitimiz için değil, hatta dünyanın en ileri milletleri için bile her toplum, her yöne, her meslek sahibi tarafından saygı ile karşılanacak bu kadarç ok adam bulmak mümkün değildir.

Faaliyet sahanız sınırlı değildir.

Bir defa daha bütün meselelerin son safhasına göre bir tablo yapmanızı rica ederim. Nerede durmak lazım geleceğini, parlak zekanız ve yanılmayan muhakemeniz kestirebilir.

 

Tanıklar Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattılar:  

Mustafa Kemal, Ankara’da bozgun haberini aldığı vakit pel öfkelenir. Fakat soğukkanlılığını takınarak cepheye gelir. İsmet Paşa, Mustafa Kemal’e selam durur:

– Yapamıyorum, der.

Mustafa Kemal, İsmet paşa’ya;

-Yaparsın, yapacaksın, der.

———————————————————

Atatürk’e bir gün yabancı sermayeli bankaların milli konularda kredi vermekteki zorlukları naklediliyor. O da bir milli banka kurulmasına karar veriyor. Bu iş için bir adam düşünüyor, yakınlarından birisini çağırıyor:

-Ben bu kuracağım bankanın başına getirmek için İktisat Vekili Celal Bey’i düşünüyorum. Acaba kensisi ne der diyor. Muhatabı:

-Efendim, Celal Bey, siz ne emrederseniz gözünü kırpmadan yapacak kadar size bağlıdır, cevabını veriyor.

Atatürk:

– Benim onun ahlakına çok itimadım vardır. Fakat sen hiç benden bahsetmeden bir nabız yokla diyor. Bu zat Celal Bey’i buluyor. o vakit İktisat Vekilliği gibi bir vazifeyi bırakıp yeni kurulacak 3-5 odalı bir binada işe başlayacak bir bankaya müdür olmak biraz tuhaf görünse bile, Celal Bey muhatabına;

-Ben onun emrinde bir neferim, nerede emrederse orada vazife görürüm, cevabını veriyor.

Aradan bir zaman geçiyor. Atatürk, Celal Bey’i çağırıyor ve bu sefer ona doğrudan dpğruya konuyu açıyor. Celal Bey yine her ne emrederse yapacağını tekrarlıyor. Bu sefer Atatürk;

-Ama vekilliği terk etmek lazım gelecek, diyor.

Atatürk bu sefer daha ileri gidiyor:

-Mebusluğu da bırakman lazım gelecek.

-Bırakırım Paşam..

O vakit Atatürk, Celal Bey’in omzunu tutuyor.

-Haydi işe başla, göreceksin muvaffak olacaksın, diyor ve şu sözleri ekliyor:

-Bu iş için lazım gelen bütün kaliteler sende vardır. Ben senin namusunua ve ahlakına kayıtsız itimat ederim.

———————————————————

İsmet İnönü Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra bir akşam Atatürk’ün sofrasında bulunur. Atatürk onu sofrada kendi yanına oturtur. İsmet İnönü bir kağıt parçası üzerine şöyle bir yazı yazar.

– Bana hala dargın mısınız?

Kağıdı Atatürk’e uzatır, Atatürk cevap verir;

-Niçin dargın olayım?

-Altına imzanızı atar mısınız?

Atatürk imzasını atar ve İnönü’ye uzatır. İnönü:

-Saklayabilir miyim? der Atatürk’te; Nasıl istersen, der.

Az sonra İnönü cebinden 2. bir kağıt çıkartır ve yazar:

-Beni yetiştirdiğinize pişman mısınız?

Atatürk’e uzatır. Atatürk okuduktan sonra İsmet İnönü’ye döner:

-Sen de bunu imza et.

İnönü imzalar ve Atatürk kağıdı cebine koyar.

———————————————————

Mustafa Kemal Atatürk’ten alınacak dersler;

• Kendinizden verdiğiniz hiç bir şey sizden eksilmez.

• Çalışanları teşvik edin, destekleyin, rehberlik edin ve başarısızlığa uğradıklarında savunun.

• Çalışanları, “müteşebbis” olarak geliştirin ve destekleyin, zekice risk almalarını teşvik edin.

• Çalışanlara düşüncelerini ve tavsiyelerini sorun. Bu onların perspektiflerini genişletir ve genellikle yararlı fikirlerin doğmasına yol açar.


Paylaş.

About Author

Marmara Üniversitesi Arşivcilik Bölümünü dereceyle bitirdi, Koray Holding’te iş yaşamına İnsan Kaynakları alanında başladı, 3.5 yıl burada çalıştıktan sonra, Turkcell İnsan Kaynakları Ekibinde öncelikle 3 yıl Turkcell Akademi’nin kuruluş çalışmalarında bulundu, daha sonra İşealım Ekibine geçti, 4 yıl burada görev yaptıktan sonra Organizasyonel Gelişim ve Değişim Ekibinde 1 yıl çalıştı ve Turkcell’den ayrılarak Nortel Networks İnsan Kaynakları Müdürü olarak, Vodafone Türkiye İşeAlım Müdürü olarak çalıştı. Halen Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız otomotiv dizayn şirketi olan Hexagon Studio’da IK ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmaktadır. PERYÖN (Personel Yönetimi Derneği) üyesidir. İngilizce, Osmanlıca, Farsça bilmektedir. Çalışmanın dışında kalan zamanlarında kitap okumak ve spor yapmak en çok vakit harcadığı alanlardır.

Comments are closed.