El Yazınız Profesyonelliğinizi Ele Veriyor, GRAFOLOJİ Nedir Biliyor Musunuz?

0

El yazınız sağa eğildikçe kararlarınızda duygusallık öne çıkıyor. L, t ve h harfleri, iş hayatınızdaki hırs ve iktidar sırlarınızı ortaya döküyor. El yazısı bilimi şimdi de iş dünyasının hizmetinde…

Üç bin yıl önce Çinliler tarafından geliştirilen ve birçok kültür ve uygarlık tarafından büyük itibar gören el yazısı bilimi GRAFOLOJİ,bugün iş dünyasının hizmetinde. İş dünyasının bu yönteme en çok başvurduğu alan ise işe alımlar. El yazısı, kişinin karakterini, davranışlarını, eğilimlerini tahmin etmekte ve kişilik analizinde en etkili ve güvenilir yöntemlerden biri olarak addediliyor. Bu yöntem eleman seçme ve yerleştirme süreçleri, mülakatlar, ekip kurma çalışmaları ve kariyer planlaması gibi geniş bir alanda sık kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Benim el yazım her gün değişir! Acaba neden ?

Peki değişmeyen şeyler yok mu? Hepimizin yazısı günden güne değişiklik gösterebilir. Uykusuz bir günümüzde yazdığımız yazı, yorgunken ya da çok acelemiz varken yazdığımız bir yazıdan çok farklı olabilir. Bazı şeyler ise hiç değişmez. Yorgun da olsak cömert, acelemiz de olsa çapkın, uykusuz da olsak zeki olduğumuz gerçeği değişmez. Hem ruh hem beden durumumuzu ister istemez yazımıza yansıtıyoruz; zaten başka türlüsü mümkün değil. Düşünün: yorgunluk ve sıkıntımız yüzünden bile hemen değişiklik gösteren yazımızın bir kalp hastalığı gibi, vücudumuzu çok daha derinden etkileyen bir şeyi ele vermemesi mümkün mü?

Grafoloji nedir ?

Grafoloji ya da Türkçe ifadesiyle Yazıbilim işte bu sorulara yanıt verir. Grafoloji adı üstünde ne bir fal ne bir medyumluktur, pozitif bir bilim dalıdır. Eldeki verileri değerlendirerek sonuçlara varır. Gerekli verilerin hepsi kişinin el yazısında bulunur.

El yazısının kişinin sosyo-ekonomik kökenini, yaşama biçimini, hayattaki duruşunu ve eğitimini yansıttığı Fransa gibi ülkelerde şirketler yüzde 80 oranında iş görüşmelerinde el yazısından kişilik tahlili yapıyor.

Grafoloji Türkiye’de biliniyor mu ?

Aslında grafoloji Türkiye’de yıllardır biliniyor. Yazısının özellikleri kendini ele vermesin diye gazete sayfalarından kestikleri harflerle mektuplar yazan casus ya da katilleri filmlerde görürüz. Gerçekten de Türkiye dahil birçok ülkede polis grafoloji biliminden yararlanır ve bıraktıkları yazılardan faydalanarak suçluların özelliklerini bulabilir.

Yazı incelemesi için ne gerekir ?

Detaylı bir kişilik ve sağlık analizinin şartları nelerdir? Hangi yazılar en iyi sonuç verir? Yazının kalitesi ve miktarı arttıkça daha iyi sonuç alınır. Yukarıda da belirtildiği gibi en kısa bir yazı bile birçok bilgi sağlar ama en iyi sonuçlar detaylı incelemelere olanak verecek uzun metinlerle alınır. Bir dizi mektup ya da bir defter vs. gibi uzun bir zaman dilimi içinde yazılmış bir seri yazı kişi hakkındaki tüm bilgilerin açığa çıkmasını sağlar. Dikkat: her zaman mürekkepli kalemle yazılan yazılar kurşun kalemle yazılanlardan çok daha fazla ve net bilgi verir.

Kimler yazı analizine gerek duyar ?

Batı ülkelerinde, kültür düzeyi yüksek kişiler birlikte çalışacakları ya da yaşayacakları kişileri seçerken bu bilimden de yararlanıyorlar. Öyle ya… İş ortağınız ya da beğendiğiniz insan bir kumarbaz ya da sadakatsizse veya ciddi sağlık sorunları varsa ya da alkole çok düşkünse bunları baştan bilmek çok iyi olmaz mı?

Hiç dikkat ettiniz mi? Eleman arayanlar sayfasındaki ilanlarda “el yazısıyla doldurulmuş form” ya da özgeçmiş isteyen firmalar vardır veya iş başvurusuna gittiğinizde size sözlü olarak sorular sormakla yetinmez mutlaka yazılı bir form doldurturlar. Gerçek profesyonel kurumlar bu yazıları bir uzmana inceletip iş için gerekli özellikleri taşıyan, güvenilir dürüst kişileri bulmakta yararlanırlar.

İngiliz Grafoloji Enstitüsü Başkanı Elaine Quigley, tüm dünyada tanınmış grafologların başında geliyor. Quigley’e göre el yazısı bir nevi ‘zihin yazısı’ demek. Bu konuda grafolojinin kullandığı evrensel bir metodoloji de var. Yani el yazısıyla kişinin karakterini okurken kullanılan göstergeler, ulustan ulusa, kişiden kişiye değişmiyor. Uzman bir grafolog, kişi hangi ulustan gelirse gelsin hangi lisanda yazarsa yazsın, o kişinin düşüncelerinin el yazısıyla kağıt üzerine yansıyan izdüşümlerini okuyabiliyor.

Grafolojide en az 300 farklı el yazısı örneğinden yola çıkılarak inceleme yapılıyor. Fakat yine de değişmeyen ve temel olarak nitelendirilen belli bazı göstergeler var. İşte bunlardan bazıları:

Eğim:

+ El yazısının sağa doğru eğimi, kişinin iletişim yeteneğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Örneğin kişi daha arkadaş canlısı, yönlendirici, sorumluluk sahibi, girişken olma eğilimi taşıyordur. Aynı zamanda satış yapmaya, kontrolü elinde tutmaya, sevilmeye, destekçi olmaya kadar uzayan birçok olasılığı barındırır.

+ Yazı sağa doğru eğildikçe kişinin kararlarında duygularının etkisinde kalma özelliği artar.

+ El yazısının genellikle dik oluşu kişilik bağımsızlığına işarettir.

+ Sola doğru eğilen el yazısı, duygusal olarak ihtiyatlılığı temsil eder. Bu el yazısının sahibi, öncelikle her detayı doğrulama ihtiyacı duyar. Başkalarının onu herhangi bir söz vermeye zorlamasından hoşlanmaz.

Büyüklük:

+ Büyük el yazısıyla yazan kişiler daha çok dışadönük, dost tavırlı kimselerdir. El yazısının sahibi kişi yabancılara karşı daha mesafeli olmayı tercih etse de kendine güvenle hareket eder.

+ Küçük el yazısı mantığı temsil etmenin yanı sıra zıt düşülen kişilere karşı acımasız olmayı da ifade eder. Akademik ve zihinsel uğraşılardan hoşlanan kişilerde bu tip el yazısı görülür.

+ Eğer yazı hem küçük hem de zarif ise kişinin kendi dalga boyuna uygun olmayan kişilerle de iyi bir iletişim kurması olası değildir. Bu kişiler, sosyal olarak kabul görmüş kuralları yıkmak konusunda zorlanırlar.

Baskı:

+ Koyu harflerle yazan kişiler verdikleri sözü yerine getirmek konusunda çok titizdirler. Ve etraflarındaki birçok olan biteni ciddiye alırlar.

+ Çok koyu harfler ise kişinin gerginliğinin, eleştiriye karşı sinirlerine fazla hakim olamayışın ve küçük imalardan bile alınganlık gestermenin ifadesi olarak yorumlanıyor. Bu kişiler önce tepki gösterir sonra soru sorarlar. Ve duygusal davranışlarını devam ettirirler.

+ Çok silik ve ince yazılar ise ortama ve insanlara olan hassasiyeti temsil ediyor. Ama yazı aynı zamanda kaba saba ve şekilsiz ise kişi duygusal derinliği bile devam ettiremiyordur ve sönük bir yaşam tarzı sürdürüyordur.

L, t ve h harflerindeki sırlar:

+ Bu harflerin üst kısımlarının uzun olması hedef ve hırsın mevcudiyetini gösterir. Ancak üst tarafı fazla uzun l, t ve h’ler, kişinin başarması gerektiğini düşündüğü meselede gerçekdışı beklentiler içinde olabileceği anlamına gelir.

+ Bu harflerin üst tarafının oranlı bir şekilde kuyruklu olması kişinin herşey üzerine etraflı bir şekilde düşündüğünü ve hayalgücünü makul bir şekilde kullandığını gösterir.

+ Kıvrımın enli olması, yeni fikirler üretme ve bunların üzerine uzun uzadıya düşünme eğilimini ortaya koyar.

+ Üst kıvrımın tekrar harfe geri dönmesi, yazı sahibinin hayalgücünü kullanmaktan kaçındığını ve elindeki işi bitirebilmek minimum gerekliliklerle kendini sınırladığını gösterir.

G, y, p harflerindeki sırlar:

+ Kuyruğun dik olması, sabırsızlık alametidir.

+ Kuyruğun basık bir şekilde yuvarlanması, saldırganlık ve yüzleşmekten uzak durma isteğini ortaya koyar.

+ Kuyruğun bastırılarak yazılmış tam bir kanca halini alması, enerji, para kazanma isteği ve tenselliğin göstergesidir.

+ Kuyruğun bastırmadan tam bir kanca şeklini alması güvenlik ihtiyacını gösterir.

+ Kelimeler arasındaki mesafe

+ Kelimeler arasındaki mesafenin fazla olması, “bana nefes alacak alan bırak” mesajını içerir.

+ Kelimeler arasındaki mesafenin daha az olması ise başkalarıyla birlikte olma isteğini ortaya koyar, ama böyle yazan insanlar zaman zaman gereksiz bir kalabalığa neden olabilirler ve dayatmacı bir kişilik sergileyebilirler.

Satırlar arasındaki mesafe:

+ Satırların arasının açık olması, olaylara sakin ve geniş perspektiften bakma eğilimini ortaya koyar.

+ Satır aralarının dar olması, yazarın hareketi sevdiğini ve eylemin içinde olmaktan hoşlandığını gösterir.

+ Satır araları dar olup, harfler arasındaki bağlantı çok sıkı değilse, söz konusu el yazısının sahibi baskı altında sükunetini koruma disiplinine sahiptir.

Sayfa kenarındaki boşluk:

+ Sayfanın sol tarafındaki boşluk, kişinin köklerini ve ailesini gösterir.

+ Sağ taraftaki boşluk, diğer insanları ve geleceği temsil eder.

+ Tepedeki boşluk hedef ve hırslardır.

+ Sayfanın dibindeki boşluk, enerji, içgüdü ve pratiklik anlamına gelir.

+ Sayfanın sol tarafındaki geniş bir boşluk bırakılması, hareketliliği sürdürme isteğini ortaya koyar.

+ Soldaki mesafenin az olması ise temkinlilik ve hazır olmadığı takdirde bir şeyleri yapmaya zorlanmaktan kaçınma isteğini belirtir.

+ Sağ taraftaki boşluğun az olması, sabırsızlık göstergesidir ve bir an once işe başlayıp işi bitirme eğilimini yansıtır.

Sağda geniş bir boşluk bırakılması ise bilinmeze karşı korkunun mevcudiyetini ortaya koyar.

Grafoloji’den Kimler faydalanmalı ?

Grafoloji hemen hepimizin ihtiyaç duyduğu bir bilim dalıdır. Çünkü her türlü ruh ve beden hali kişinin el yazısındaki bazı ayrıntıları değiştirir. Dolayısıyla el yazımızı analiz ettirerek birçok soruya yanıt bulabiliriz.

Kişilik analizi amacıyla

Kendi elyazımızı analiz ettirmek kişiliğimizin gizli kalmış, bazen bildiğimiz ama kendi kendimize de açıklayamadığımız yanlarını ortaya çıkarır.

Sağlık sorunlarının ortaya çıkarılmasında

Hastalık teşhisinde el yazısı çoğu zaman modern tıbbi araçlar kadar etkili sonuç veriyor. Hiçbir zaman tıbbın bir rakibi ya da alternatif tıp değil ama tıbba yardımcı bir bilim dalı olarak kendini gösteriyor.

Kanserin erken teşhisinde

Özellikle kanser hastalığının erken teşhisinde büyük yararları olduğu tıp çevrelerince kabul edilmiş durumda. Kanser, ileri düzeylere ulaşmadan kişi tarafından fark edilmesi çok zor bir hastalık bu nedenle de erken teşhiste zorlanılıyor. Ama herhangi bir hastalık başladığı zaman daha ilk aşamalarından itibaren vücudumuzda farkına varmadığımız etkiler yapıyor ve biz anlamasak de el yazımız da bunlardan etkileniyor ve farklılaşıyor. Yazı analizi sayesinde gerekli uyarılar zamanında yapılırsa doktorun elinde erken teşhis için çok büyük zaman kalıyor.

Arkadaşlıkta ve evlilikte

Güvenilir arkadaşlıklar ya da yaşam boyu birliktelikler kurabilmek herkesin en büyük dileği ancak çağımızda çoğunlukla tesadüfler daha büyük rol oynuyor. Kuşkusuz yalnızca el yazısına bakarak bir kişiyle evlenmek ya da evlenmemek çok mantıklı bir davranış değil ancak Grafoloji bilimi bu konuda da büyük ipuçları ile yardımcı oluyor. Nişanlılık döneminde birçok huyunu bilinçli olarak gizleyen bir sevgili evlendikten sonra tatsız durumlara yol açabilir. Kişinin el yazısını incelediğimizde birçok ihtimal ortaya çıkıyor dolayısıyla bunlar baştan daha detaylı araştırılabiliyor ve sorunlar ya birlikte çözülüyor ya da ortaya çıkmadan yok ediliyor. Mesela kumar düşkünlüğü, içki düşkünlüğü, aşırı para düşkünlüğü, manevi değerlerin eksikliği; bunlar yazı analiziyle kolaylıkla görülebilecek şeyler. Bu bilgiler ışığında kişi ilişkide olduğu kişiyle nasıl bir davranış içine girmesi gerektiğini ya da hangi konularda kişiye destek olması gerektiğini süratle bilebiliyor.

İş yaşamında

İş yaşamında grafoloji biliminin kullanımı batı dünyasında vazgeçilmez bir unsur olarak yerini almış durumda. Türkiye’de de az sayıda büyük kuruluş kişiler hakkındaki kararlarını verirken (büyük ortaklıklar, firma içi terfiler, eleman alımları) yazı analizi sonuçlarını dikkate alıyor.

a) birlikte çalışırken

Bir iş ortağı seçeceğimiz zaman onun bazı huylara sahip olmasını bazılarına da sahip olmamasını isteriz. Örneğin büyük risklere atılan bir maceracı mı? Sadakat duygusundan yoksun mu? Parayı işini ve ortaklarını sevdiğinden fazla mı seviyor? Ya da matematik zekasından yoksun mu? Çalışmayı sevmeyen bir kişi mi? Sağlığı çok bozuk olduğu için işin büyük kısmı sizin üstünüze mi kalacak? Sadakatsizlik, maceracılık, paragözlük, zeka, tembellik, sağlık vb. el yazısından kolaylıkla anlaşılabilir. Kimseyi sadece el yazısına göre ortak seçmeyi öneremeyiz ama bu olasılıkları bilerek nasıl davranılması gerektiğini bilmek iş yaşamında herkese çok yardımcı olacaktır.

b) işe eleman alırken

Elemanlarımızı işe alırken onlara yapacağımız küçük bir yazılı sınav ya da onlara yazdıracağımız, firmamızda çalışmayı neden seçtikleri konulu birkaç sayfalık bir metin, en iyi elemanı seçmemizde yardımcı olacaktır. Batı dünyasında birçok şirket bu yöntemi uygulamış, bu şekilde en iyi elemanları işe almak ve en iyi pozisyonlara yerleştirmek mümkün olmuştur. Hangi göreve kimin en uygun olduğu düşünülürken uykusuzluğa dayanıklılık, yaşama sevinci, hayata bakış açısı, ayakta durmaya dayanıklılık, grup halinde ya da tek başına çalışabilme yetisi gibi noktalar çok önemlidir. Bunlar ve daha birçokları yazı analizi aracılığıyla kolaylıkla anlaşılır.

Ne yazık ki ülkemizde elemanlar önce işe alınmakta sonra da deneme yanılma yöntemiyle en iyi performansı verebildikleri yer bulunana kadar şirket içinde dönmektedirler; bazen daha da kötüsü çok daha iyi çalışabilecekleri yerler varken yanlış işlerde çalıştırılmaktadırlar. Bu da performans düşüklüğüne ve büyük maddi kayıplara, ayrıca çalışanların memnuniyetsizliği nedeniyle sürekli istifalar ya da şikayetlere yol açmaktadır. Bazen de hırsızlığa eğilimli, zihinsel hastalıkları olan, kötü karakterli vb. insanlar normal insanlar gibi davranarak şirketlerimizde çalışmaya başlamaktadır. Bu kişiler herhangi bir sınavı başarıyla geçebilir güler yüz göstererek çok deneyimli kişileri bile aldatabilirler. Ama el yazılarındaki hangi ayrıntıları değiştirmeleri gerektiğini bilemezler. Dolayısıyla elemanlar konusunda son karar verilmeden grafolojik analize başvurulması çok önemlidir.


Paylaş.

About Author

Comments are closed.