Liderlik Hakkında Kim Ne Demiş?

0

Liderlik ile ilgili kimler ne demiş, üst düzey profesyonellerin bakış açıları nasıl diye merak ettim ve sizler için küçük bir araştırma yaptım, aşağıda bu araştırmalarımdan bulduğum bilgileri okuyacaksınız.

Liderlik, o kadar geniş bir konu ki… Günlerce okusanız bile sadece çok küçük bir kısmını anlayabiliyorsunuz. Derinlemesine indikçe de çevremde gördüğüm ve lider olduğunu düşünen insanların eksikliklerini daha net görmeye başlıyorum.

Ben okudukça bu bilgileri de elimden geldiğinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Liderlik Hakkında Kim Ne Demiş?

Lider, öncelikle insanın anlam dünyasının onun tek gerçeği olduğunu, en güçlü ve kalıcı değişim motivasyonunun da kişinin anlam dünyasından kaynaklandığını bilir. Lider olaylara farklı kişilerin gözleriyle bakabilir. Liderlik etmek ise grupla ilgili bir olaydır ve Liderin iletişim kanallarını açık tutmasını gerektirir. İyi bir Lider, takipçileriyle paylaştığı vizyonun önemi ile gücünü kavramıştır, çünkü o vizyonu paylaştığınız andan itibaren aynı zeminden baktığınızı ve aynı anlamı verdiğinizi bilir. Lider, evrensel değerler üstüne kurulu bir vizyonun uzun vadede barışın, anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşamın tek garantisi olduğunun bilincine varmıştır. Lider, tabii ki, insanların içindeki iyi niyeti görebilir ve öğrenme sürecine de saygılıdır.

Doğan Cüceloğlu, Psikolog – Yazar

***

Liderliğin hisleri güçlü olmalıdır. Karşısındakilerin, takipçilerinin duygularını paylaşmalıdır. Liderlik yalnızca mantık ve akılla ilgili bir olay değildir. Lider için hissetmek gerçekten de önemlidir. Liderin, takipçilerinin ya da yakın ekibindekilerin potansiyelini, duyarlı olduğu noktaları, onu mutlu ya da huzursuz eden şeyleri hissetmesi gerekir. Bunu başarabilmenin koşulu, ilk önce karşısındakinin ayakkabısının içine girebilmesinden, onun gözüyle dünyaya bakabilmesinden geçiyor. Lider, o kişiyi ve onun isteklerini anladıktan sonra, sistemi onun mutluluğuna doğru yönlendiriyor. Çünkü nihai amaç ve ulaşılacak hedeflerdeki temel referans noktası insandır.

Erdal Karamercan, Eczacıbaşı CEO

***

Liderlik insanları etkileme, belirli hedefler dahilinde birleştirme sanatıdır. Kişilerin Liderlik özellikleri geliştirilebilir ama sonradan bir Lider yaratmak neredeyse imkansızdır. Yönetici ile Lider arasında belirgin bir fark vardır. Hemen herkes bazı özellikleri taşımak kaydı ile Yönetici olabilir ama Liderlik esas itibariyle karizma, güven, motivasyon, hitap, anlaşma, sorumluluk ve nihayet empatidir.

Bülent Atabay, Akzo Nobel Genel Müdürü

***

Lider, bir değişim Yöneticisidir. Çıtanın konulacağı yeri belirleyen, ekibin bu çıtayı aşmasını mümkün kılan, oyunun kurallarını saptayan ve oyunun bu kurallarla oynanmasını saplayan kişidir.

Kaya Şenar, Intermart A.Ş. Genel Müdür

***

Lider, izleyenlerinin değerlerini ve tutkularını yansıtır. Liderliği bir ayrıcalık olarak değil, sorumluluk olarak alır, hizmet eder. İnsanların güvenini kazanmıştır ve güven konusunda düş kırıklığı yaratmaz.

İşyerinde güven, bir kişinin başarısı için diğer bir kişinin başarısızlığını gerektirmeyen kazan / kazan ortamının yaratılmasıdır.

Nihal Temur, Lever Elida İşletme Müdürü

***

Liderlik, kişi ve toplumları etkileme, yönlendirme, değiştirme ve tabii ki pozitif anlamda mutlaka geliştirme kapasitesine sahip olmak gerekir. Lider, diğer bireylere nispetle çok daha gelişmiş etkili ve karizmatik bir kişiliğe sahiptir.

İş dünyasında Liderlik, çoğu zaman yanlış tanımlama ve değerlendirme sonucu, ‘vizyon sahibi başarılı Yönetici’ tanımı ile sıkça karşılaştırılmaktadır. Bu tanıma uyan bir çok Yönetici bulunmasına rağmen, ‘Lider Yönetici’ veya ‘Lider işadamı’ olarak nitelendirilebilecek çok az sayıda insan olduğuna inanıyorum.

Lider, etkileyen, değiştiren, sürükleyen, ancak tüm bunları sadece hiyerarşik konumu ve üstünlüğüyle değil, bireylerle arasında kurduğu karşılıklı güven ve sevgi bağıyla doğal olarak sağlayan kişidir. Esasen, emir komuta zincirinin katı biçimde uygulandığı topluluk ve organizasyonlarda ‘gerçek Liderlik’ olgusunun gelişmesi son derece zordur.

Adnan İğnebekçili, Set Group Holding A.Ş. Genel Müdür

***

Liderliğin en önemli kuralı vizyon sahibi olmaktır. Ayrıca bir Liderin strateji geliştirebilmesi ve uygulamaya koyabilmesi gerekir. Yöneticilik içinse vizyon ve strateji şart değildir, çünkü Yöneticiler daha çok uygulama özellikleriyle ön plana çıkarlar. İyi bir Lider, iyi bir Yönetici olmayabilir. Unutulmamalı ki, Liderlik vasıfları uzun süren bir eğitim sonucunda, yaşanan ve maruz kalınan ortama göre ortaya çıkabilir. Liderlik için gereken bir başka özellik ise ‘maraton koşucusu olmak’tır. Lider güçlü öngörülere sahip olmalı, ileriyi görebilmelidir, ideallerine varabilmesi için de ‘maraton koşucusu’ olması, yani engeller ve sorunlar karşısında yılmaması gerekir.

Barış Öney, Turkcell CEO Office International Business Development Director

***

Her zaman iyi ve kötü dönemler, durumlar olabilir. Lider bunun bilincinde olup, her durumdan diğerine geçişin çok büyük farklılıklar yaratmadan yaşanmasını motive etmeyi bilmeli, soğukkanlılığını hiçbir zaman hiçbir ortamda yitirmemelidir. Gereksiz (gerekli ve gereksizi çok iyi ayırt edebilmeli) detaylarla uğraşmak yerine, yapılan işin iyi yapılmasına konsantre olmalıdır. İlişkilerini dengeli tutmayı başarabilmeli, dürüst olmayı bir ilke edinmelidir.

Yaşamın her alanında güven  vermek ve güven duymak hayatı, işi hafifletir. Aksi durumda farklı bir mücadeleyle karşılaşılır ki, bu da işe konsantrasyonu zayıflatır. Yapılan hatalı bir iş bile olsa, bunun sorumluluğunu almak, o işi tekrar kotarmak güçlü bir kişilik gerektirir. Birlikte çalışacağım arkadaşlarımın da kendine inanmış ve beni kendine inandırmış, yaptıklarıyla veya yapamadıklarıyla kendini ortaya koyabilen dürüst kişilikler olmalarına çok önem veririm.

Murat Aka, Doğuş Otomotiv, Finansal Kontrolör

***

Lider çevresini etkileyen ve sürükleyen kişidir. Kurumsal alanda Liderler bugünü iyi okuyarak, ileriyi görebilme anlamında diğerlerinden öne çıkar, güven yaratarak ortak kurumsal hedefe ve şirketin vizyonuna inancı sağlarlar. Liderlik kartvizitteki unvan ile olmaz, bu bağlamda, hangi güvende olursa olsun herkes çevresindekileri, kararları etkileyebilir ve Liderlik yapabilir. Gerçek Lider, ekibini bu şekilde Liderliğe teşvik ederek geleceğin Liderlerinin gelişimini destekler. Kararları yukarıdan bekleyen toplumlar ve kurumlar Liderlerin ‘rejenerasyonunda’ zorlanır, katılımcı yönetim ise yeni Liderlerin çıkışına olanak verir.

Muhittin Bilgütay , Schering Plough, Genel Müdür

***

Lider, çevresine güven veren iyi bir dinleyici, takım ruhuna önem veren, örnek olacak şekilde kişisel değerleri olan ve vizyon sahibi bir kişidir. Söylenen sözlerin yazılı iletişim kadar geçerli olduğu bir ortam güvenlidir. Örneğin; sözlü olarak olurunu verdiğiniz bir kararın olumsuz sonuçları sizin kararınızı inkar etmenizle sonuçlanmamalıdır. Karşılıklı güven, başarıyı zirveye taşımanın en önemli etkenidir.

Ahmet Burak, Coca Cola, Genel Müdür

***

Lider, insanları varılmak istenen noktaya götüren, belirlenen hedef ve sonuçların ulaşılmasını sağlayan kişidir. Liderlik etmek ise yol göstermek ve başarıya ulaştırmak, sadece sözleriyle değil, davranışlarıyla da çalışma arkadaşlarına örnek olmak demektir.

Canan Edipoğlu, Shell Türkiye Ülke Başkanı

***

Envanterler yönetebilirsiniz, ancak insanlara Liderlik etmeniz gerekir.

Ross Perot

Liderliğin aslında kazanılan bir olgu olduğunu düşünmek önemlidir, insanın kendine Lider demesinden çok, çevresindeki insanların o kişiyi Lider olarak görmesi gerekiyor. Gerçek Liderler bazı farklılıklar gösteriyor.

Motorola’da bu özellikleri 4E + 1E modeliyle açıklıyoruz.

Biraz teorik ama bence gerçekten çok geçerli. ‘E’lerin özellikleri;

  • Lider insanların mutlaka bir vizyonları olması ve bunu etraflarına anlatıyor olmaları gerekiyor.
  • Lider insanların etrafındaki kişileri pozitif yönde ateşliyor olması ve onlara kendi potansiyellerine ulaşması için yardım etmesi gerekiyor.
  • Liderlerin sonuç üretebiliyor olması gerekiyor.
  • Liderlerin zor durumlarda doğru kararlar alabiliyor olması gerekiyor.
  • Liderlerin etik anlamda çok net olması ve bunun dışarıdan aynı netlikte anlaşılır olması gerekiyor.

Erdem Erya, Motorola Telekomünikasyon Ülke Müdürü


Paylaş.

About Author

Marmara Üniversitesi Arşivcilik Bölümünü dereceyle bitirdi, Koray Holding’te iş yaşamına İnsan Kaynakları alanında başladı, 3.5 yıl burada çalıştıktan sonra, Turkcell İnsan Kaynakları Ekibinde öncelikle 3 yıl Turkcell Akademi’nin kuruluş çalışmalarında bulundu, daha sonra İşealım Ekibine geçti, 4 yıl burada görev yaptıktan sonra Organizasyonel Gelişim ve Değişim Ekibinde 1 yıl çalıştı ve Turkcell’den ayrılarak Nortel Networks İnsan Kaynakları Müdürü olarak, Vodafone Türkiye İşeAlım Müdürü olarak çalıştı. Halen Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız otomotiv dizayn şirketi olan Hexagon Studio’da IK ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmaktadır. PERYÖN (Personel Yönetimi Derneği) üyesidir. İngilizce, Osmanlıca, Farsça bilmektedir. Çalışmanın dışında kalan zamanlarında kitap okumak ve spor yapmak en çok vakit harcadığı alanlardır.

Comments are closed.