Mutlu Evlilik Kalbi Koruyor

0

Kötü Evlilikler Hangi Yaşlarda Hissedilir?
Michigan Üniversitesi araştırmacıları evlilikler üzerine bir dizi araştırma gerçekleştirmişler. Konu ile ilgili olarak araştırma çalışmalar yapan Michigan Üniversitesi sosyologlarından baş araştırmacı Hiu Liu çok önemli bulgular elde ettiklerini belirtiyor. Yapılan araştırmaları ise Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün bir kolu olan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü finanse etmiş. Araştırma sonuçları ise dijital ortamda Sağlık ve Sosyal Davranışlar Dergisi’nde de yayınlanmış.

Sosyoloji alanında yardımcı doçent olan Hiu Liu yaptığı açıklamada bugüne kadar evlilik üzerine yapılan araştırmaların ağırlıklı olarak gençler üzerinde yapıldığını belirtiyor. Tabii burada evlenme yaşı da 40 ve hatta 50’li yaşlara kadar da ilerleyebilmekte. Ancak evlilikte ortaya çıkabilecek sorunların 70’li ve 80’li yaşlarda da yoğun olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Mutlu Evlilik Kalbi Koruyor

Liu ve arkadaşları 5 yıl süren Ulusal Sosyal Hayat Sağlık ve Yaşlanma Projesi’nde gönüllü olan 1200 kadar evli kadın ve erkekle görüşmüşler. Bu çiftler araştırma başladığında 57 ile 85 yaş aralığındaymış.
Proje kapsamında yapılan araştırmalar evlilik hakkında yapılan anketler, laboratuvar testleri ve kişilerin kendi beyanlarına dayalı olan kalp sağlıkları, örneğin kalp krizi, felç hipertansiyon gibi bulguları içeriyordu. Liu ve arkadaşları bu çalışmada zaman içinde evlilik kalitesi ile kalp rahatsızlıkları arasındaki ilişkiyi, yaş ve cinsiyete göre etkilerin değişimini araştırdılar.
Araştırmada elde edilen bulgularda negatif ve olumsuz yönde ilerleyen evliliklerin kalp rahatsızlıkları üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu, mutlu evliliklerin ise bu tür rahatsızlıklar üzerinde önleyici etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Kısaca kötü evlilikler kalbiniz için kötü iken mutlu evlilikler kalbinize faydalıdır.

Evlilik Kalitesi Kadınlarda Daha Etkili
Kalp ve kalpa damarları üzerinde evlilik kalitesine dayalı olarak ortaya çıkan risk ileriki yaşlarda da daha yoğun olarak ortaya çıkmaktadır. Lİu yaptığı açıklamada zaman içinde kötü bir evliliğin insan üzerinde yaptığı baskı ve yarattığı stresin kardiyovasküler sistem üzerinde ciddi tahribatlar yaparak bağışıklık sistemini çökerttiğini ve çeşitli hastalıklara neden olan bir etkiye sahip olduğunu aktardı.
Kadınlar üzerinde kötü evliliklerin etkilerinin erkeklere oranla çok daha yüksek olduğu bulgulanmış. Bunun nedeni olarak da kadınların duygularını daha yoğun yaşamaları ve içlerinde bu negatif düşünceleri çok daha uzun süre barındırmalarının yattığı ifade ediliyor. Mutlu evlilikler ile kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkma ihtimali kadınlarda azalırken erkekler bundan pek etkilenmemektedirler.


Paylaş.

About Author

Comments are closed.