Obez Annelerin Bebeklerini Kaybetme Riski Çok Daha Yüksek

0

Kilolu olmanın normalde sadece bize etkileri olduğunu düşünürüz ancak direkt ya da dolaylı olarak bize bağımlı yaşayan ailemizin fertlerine de ciddi zararlar verebiliyor. Eğer bir anne obez ise yani şişman ise hamile kaldığında doğuracağı bebek çok daha büyük risk altında bulunuyor.

Hamilelikte Kilolar Bebek için Sorun

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği 18 yıl süren ve 1,8 milyon doğumun incelendiği bir çalışmanın sonuçları çok ilgi çekici. Çalışma İsveç’te 1992 ile 2010 yılları arasında gerçekleştirilmiş.  Bu çalışmada sağlanan veriler ışığında elde edilen bulgularda doğumdaki bebek ölümlerinin yüzde 11’i kilolu ya da obez annelerden kaynaklanıyordu. Araştırmadan elde edile bulgulara göre obez bir anneden doğan bir bebeğin ölme riski normal bir annenin bebeğine göre 2,5 kat daha yüksek. Bebeğin ölüm riski annenin kilosunun artması ile orantılı olarak artıyor.

Vücut kitle indeksi 35 ve üzeri olan aşırı obez annelerin bebeklerinin ölme oranının normal annelere göre 2 kattan daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olanlar obez olarak sınıflandırılıyor. Vücut kitle indeksi vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun metre türünden karesine bölünmesi ile bulunur. Yani boyunuz 1,65 metre ve kilonuz 85 ise: Vücut Kitle İneksiniz  = (75/(1,65×1,65) = 31,2’dir. Bu durumda obez olursunuz.

Vücut Kitle İndeksi Aralıkları İse:

18.5 ve altı          Düşük Kilolu

18.5 – 24.9          Normal Kilolu

25-29.9                Fazla Kilolu

30-40                   Obez

40 ve üstü           Aşırı Obez

Çalışmadaki izlenen doğumlardaki bebek ölüm oranı binde 2,9 olarak saptandı. Bunların da yüzde 11’i yani 5.248 bebek ölümü aşırı kilolu annelerden kaynaklanıyordu. Bunların üçte ikisi ilk 28 gün içindeki konjenital anomaliler ve doğum sırasındaki oksijensizlik nedeniyle oluşan durumlardan gerçekleşti. Ayrıca ve rakamlar ilk günlerde oluşan enfeksiyonlar ve uykuda bebek ölümü sayılarını da içeriyor.

Çalışmada obez anneler vücut kitle indekslerine göre 3 gruba ayrılıyor. Birinci grup 30 ile 34,9 arsında olanlar. İkinci grup 35 ile 39,9 arasında olanlar. Üçüncü grup ise 40 ve üzeri olanlar. BU gruplarda çıkan sonuçlara göre obezite arttıkça bebek ölüm oranları da yükseliyordu.

Stockholm Karolinska Enstitüsü’nden Profesör Sven Cnattingius yaptığı açıklamada çalışmanın sadece İsveç’te yapıldığını ve dünyanın diğer bölgelerinde de yapılıp aynı benzerliğin olup olmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Ancak çalışmanın detaylı ve uzun vadede yapıldığı için kesin bazı bulguları içerdiğini de ifade etti.

Dünyada Hamile Anneler Obezleşiyor

Dünya genelinde yapılan araştırma ve çalışmalarda ortaya çıkan bir nokta da doğum hazırlığında olan annelerin artık eskiye göre çok daha fazla kilolu ya da obez olduğu gözlemleniyor. Bu durumda da hamilelik ve doğum sırasında hem anne için hem de bebek için ölüm ve komplikasyon riski çok daha yüksek olarak seyrediyor. Uzmanlar dünya genelinde ortaya çıkan bu tablo ile savaşmak adına çok çeşitli çalışmalar yapmak için gayret gösteriyorlar.  Bu anlamda obezite ile savaşmak adına dünya genelinde koordinasyonlu ve uzun vadelere yayılmış çalışmaların yapılmasına gerçekten ihtiyaç var.


Paylaş.

About Author

Comments are closed.