Ana Sayfa KARİYER İş Görüşmelerinde Doğru Soruya Doğru Cevabı Verin

İş Görüşmelerinde Doğru Soruya Doğru Cevabı Verin

Hepimiz hayatımızın bir veya birden fazla döneminde iş görüşmelerine girmiş ve bize sorulan soruları da garipsemiş olabiliriz. Ya da bizler yönetici olarak karşımızdakini daha ayrıntılı tanıyabilmek uğruna pek çok soru sormuş ve bu esnada ortaya değişik sorular çıkmış olabilir 🙂

Aşağıda sizlere gelebilecek olası sorulara en doğru cevapların neler olabileceğini gönderiyorum.

Genel Sorular:

1.Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Cevabınızın uzunluğu bir iki dakikayı geçmesin. Lafları eveleyip gevelemeyin. Başlangıç olarak özgeçmişinizin bir özetini aktarabilirsiniz.

2.Şirketimiz hakkında neler biliyorsunuz?
Aradığınız bilgiyi Internet’te veya kütüphanelerin gazete ve dergi arşivlerinde bulabilirsiniz. Ne kadar çok şey öğrenirseniz o kadar iyi olur. Örneğin bu bilgiler firmanın ürünleri, büyüklüğü, kar -zarar durumu, itibarı, imajı, yönetim tarzı, çalışanları, tarihi, kurum kültürü ve vizyonu gibi konularda olabilir. Şirketle ilgilendiğinizi gösterin ve mülakatı yapan kişiden de firmasını tanıtmasını isteyin.

3.Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz?
Bu soruyu cevaplamadan önce söz konusu boş pozisyonun görev tanımını ve hedefini iyice anlamış olduğunuzdan emin olmalısınız. Böyle bir soru sorulduğunda hemen kendi isteklerinizi sıralamaya başlamayın. Onların bu pozisyondan beklentilerinin üzerinden konuşun. Verdiğiniz cevaplar onların beklentilerini karşılamaya yönelik somut cevaplar olsun. Firmanın hedeflerine uygun yapıda olduğunuzu gösterin.

4.Bizim için diğerlerinden farklı ne yapabilirsiniz?
Daha önce çalıştığınız yerlerde karşılaştığınız ve bu firma için de önemli olabilecek, gelecek için örnek teşkil edebilecek problemlere nasıl çözüm bulduğunuzu anlatın.

5.Size önerilen işin size en ilginç gelen yanı nedir?
En az ilginizi çeken yanı nedir? Üç ya da daha fazla ilgi çekici yan ve ilginizi çekmeyen önemsiz sayılabilecek bir yan söyleyin.

6.Neden sizinle çalışmamız gerektiğini düşünüyorsunuz?
Hissediyorum, zannediyorum gibi soyut kelimelerle değil, somut kelimelerle bu işe uygunluğunuzu gösteren bilgi, tecrübe, ve yetenekleriniz ve becerilerinizi anlatın.

7.Bir işte aradığınız özellikler nelerdir?
Becerilerinizi kullanma ve kendi hedeflerinize uygun hedefleri gerçekleştirme fırsatı vermesi bir işte aradığınız özellikler olmalı.

8.Önerilen pozisyondan anladığınızı tanımlar mısınız?
Net ve açıklayıcı bir tanım kullanın. Bu tanım, işin varolma sebebini ve sonucunu içersin. Örneğin Insan Kaynakları/ Işe Alım bölümünde orta kademe yönetici olarak görev yapacaksınız. Görevi şöyle tanımlayabilirsiniz: Şirketin vizyonuna uygun kişileri işe almak için araştırma ve görüşmeler yapan kişi.

9.Firmamıza ne kadar sürede faydalı olmaya başlayacağınızı düşünüyorsunuz?
Sakın gerçekçi olmayan kısalıkta bir süre söylemeyin. Işi küçümsediğinizi düşünebilirler. En iyisi işe başladıktan bir süre sonra daha net bir bilgi verebileceğinizi belirtmek. Ancak bu sürenin iki ayı geçmeyeceğine inandığınızı söyleyebilirsiniz.

10.Firmamızda ne kadar çalışmayı düşünüyorsunuz?
Firmaya katma değer getirmeye devam ettiği ve sizin de kişisel gelişiminizin sürdüğüne inandığınız sürece o firmada çalışmayı düşünebileceğinizi söyleyebilirsiniz.

Deneyim ve Yönetimle İlgili Sorular

1.Önerdiğimiz pozisyon için fazla tecrübeli olabilirsiniz.
Güçlü firmalar güçlü insanlarla çalışmak isterler. Büyüyen ve enerjik bir firma çalışanlarının becerilerinden faydalanmayı iyi bilir. O firmadaki zorlu hedeflerin ancak yeterince tecrübeli bir kişi sayesinde karşılanabileceğinden bahsedin. Uzun vadeli getirebileceğiniz katkılardan bahsedin. Işverenin, tecrübeli birini işe almasıyla daha kısa zamanda sonuç elde edeceğini vurgulayın.

2.Hangi yönetim şeklini benimsiyorsunuz?
(Şimdiye kadar bunu hiç düşünmediyseniz şimdi tam sırası.) “Açık kapı yönetim biçimi” vereceğiniz en iyi cevaptır. Çalışanlara gerektiği kadar iş delege edip ancak onların sonuçlarını da yakından takip ettiğinizi belirtmelisiniz. Ayrıca işleri zamanında bitirip yöneticinize düzenli rapor verdiğinizi söyleyin.

3.Iyi bir yönetici misiniz?
Buna dair bize bir örnek verebilir misiniz? Yöneticilik becerilerinizin iyi olduğunu düşünmenizin sebebi nedir? Cevabınız başarı ve iş odaklı olsun; plan yapma, organize etme, kişiler arası iletişim gibi yöneticilik becerilerinizin üstünde durun.

4.Birini işe alırken onda ne gibi özellikler ararsınız?
“Verilecek işi yapabilme becerisi, işe kolay adapte olabilmesi, hevesli olması” gibi özellikleri sıralayabilirsiniz.

5.Daha önce birini işten çıkardınız mı?
Eğer çıkardıysanız sebepleri neydi ve bunun altından nasıl kalktınız? Burada sorgulanmak istenen, başkalarının hoşuna gitmeyecek kararları verebilme ve uygulayabilme becerinizdir. Dolayısıyla eğer böyle bir örnek varsa, işi ne kadar düzgün bir şekilde hallettiğinizi somut olarak anlatın. Eğer yoksa, mantık kurgusu içinde böyle bir işin ne şekilde yapılması gerektiğini belirtin.

6.Yönetici olmanın en zor yanı sizce nedir?
Işlerin bütçe dahilinde planlanması ve sonuçlandırılmasının yanı sıra insanlarla doğru mesafeyi koruyarak, hem arkadaş, hem yönetici olmak diyebilirsiniz.

7.Astlarınız sizin hakkınızda ne düşünürler?
Bu soruyu cevaplarken dürüst ve olumlu olun. Sert olduğunuzu düşünmelerinden çekinmeyin, ancak adil ve tartışmaya açık bir yönetici olduğunuzu düşünmeleri önemlidir.

8.Bir yönetici olarak eksik gördüğünüz yanınız nedir?
Bu sorunun cevabını önceden düşünmenizi öneririz. Çok basit bir şey söylerseniz inandırıcı olmayabilir. Daha önceden olan ancak somut örneklerle düzeltmeye çalıştığınız bir yanınızı anlatabilirsiniz: Örnek, sabırsız olmak.

Mülakatı Yapan Firmanın İçinde Bulunduğu Sektörle İlgili Sorular

1.Bizim sektörde sizce şu sıralar neler ön planda?
Görüşmeye gittiğiniz firma sizin çalıştığınızdan farklı bir sektördeyse, önceden mutlaka araştırma yapmalısınız. Bu soruya verdiğiniz cevaplar, polemiğe girmeden, tarafsız ve işin gerçeklerini bildiğinizi gösteren cevaplar olmalıdır.

Eğer Bir Işten Ayrılıyorsanız…

1.Neden şu anki işinizden ayrılıyorsunuz?
Cevabınızı dürüstlük ve mülakattaki rahatlık derecenize göre belirleyin. Size özel olmayan yani genel bir cevap vermeye çalışın. Asla ama asla, firmanızı ya da yöneticinizi çekiştirmeyin ve dedikodu yapmayın. Buna karşılık iş tanımınızın hedeflerinize uymadığını, o firmada misyonunuzu tamamladığınızı düşündüğünüz gibi cevaplar hem tarafsız hem de yorum yapılamayacak cevaplardır.

2.Sizce ideal iş ortamı nasıl olmalı?
Bu çok göreceli bir soru. Cevap vermeden önce karşınızdaki kişilerin tarzını tartmaya çalışın. Firmanın yapısına göre çok özel olmayan, iletişim, takım çalışması gibi özellikleri öne çıkaran cevaplar verebilirsiniz.

3.Şu anki firmanızı nasıl değerlendirirsiniz?
Şu an çalıştığınız firmayla aranızda hiçbir kötü his olmadığını belirtmeniz önemlidir. Onu, size çok tecrübe kazandırmış olan iyi bir firma olarak tanıtmanız size bir çok artı kazandırabilir.

Tecrübelerinizi ve Başarılarınızı Somut Bir Şekilde Ortaya Koymanızı İsteyen Sorular

1.Satışları veya karı arttırmak için neler yaptınız?
Işte bu can alıcı soruda gerçekten sizin fikirleriniz ve çabanızla elde edilen bir başarı varsa alçak gönüllülüğe gerek duymadan konuşabilirsiniz. Neyi nasıl yaptığınızı hiç boşluk olmayacak şekilde anlatmalısınız. Eğer tam olarak size ait olmayan bir başarı ise bu, en iyisi takım arkadaşlarınızla birlikte bu başarıyı elde ettiğinizi açıkça söylemek ve neler yaptığınızı dürüstçe anlatmaktır.

2.Maliyetlerin azalmasına katkıda bulundunuz mu?
Nasıl? Ayrıntılı ve somut örnekler verin.

3.Ne kadar bütçe istediniz yıl içinde?
Sorumluluklarınıza dair örnek verin. Bütçenin nasıl oluşturulduğunu anlatın, ve departmanınızın bütçesinin kullanılmasında oynadığınız rolü anlatın.

Departmanınızın yapısını ve yönetici olarak rolünüzü anlatın. Böylelikle size bağlı çalışan az sayıda insan varsa bile görevinizin önemi anlaşılır.

5.Şu anki ya da son görevinizle ilgili en çok neleri seviyordunuz?
En az neleri seviyordunuz? Burada dürüstlük yine önemli. Ancak cevap verirken dürüst olmak adına bu görevde sizden beklenenleri kötülememelisiniz. Her zaman oldukça diplomatik bir yaklaşım işe yarar.

6.Şu anki ya da son görevinizde elde ettiğiniz en önemli başarılar nelerdir?
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sizin özellikleriniz ve becerilerinizi değil, gerçekten yapmış olduklarınızı aktarıyor olmanızdır. Bunlar çoğu zaman özgeçmişinizde yazsa da sözlü olarak anlatmak, neyin neden önemli olduğunu vurgulamak etkileyici olabilir.

Geçmiş İşinizle İlgili Sorular

1.Neden şimdiye kadar başka bir işte çalışmaya başlamadınız?
Eğer işten ayrılma tarihinizden beri uzun süredir çalışmamışsanız, amacınızın sadece bir iş bulmak değil doğru işi bulmak olduğunu vurgulayabilirsiniz. Seçici olduğunuzu ve size en uygun işi aradığınızı söyleyin.

2.Şu anki pozisyonunuzu bırakmayı daha önce düşünmüş müydünüz?
Eğer düşündüyseniz, orada kalmanızı sağlayan ne oldu? Böyle bir durum söz konusu ise, daha önce tam işi bırakmayı düşündüğünüz sırada size çekici gelebilecek bir başka görev ya da proje önerdiklerini ve bu yüzden daha uzun zaman o firmada kaldığınızı söyleyebilirsiniz. Ancak, işinizin size artık katma değeri olmadığını ve yeteneklerinizi başka bir pozisyonda daha verimle kullanabileceğinizi düşündüğünüzü söyleyin.

3.Patronunuzla ilgili ne düşünüyordunuz?
Olabildiğince olumlu olun ve içinde bulunduğunuz ortamda öğrendiklerinizi anlatın.

4.Işinizin eleştirildiği bir durum anlatır mısınız?
Söylediklerinize inanmasanız bile söz konusu bir durumu, işinizi olumlu olarak gösterecek şekilde anlatmalısınız.

5.Başka ne tür işlerde ya da hangi firmalarda çalışmayı tercih edersiniz?
Vereceğiniz cevaptaki firmalar ve iş sahaları görüşme yaptığınız firmanın içinde bulunduğu sektörle ilgili olmalı, aksi takdirde ne aradığınızı bilmediğinizi düşünebilirler.

İş Yapış Alışkanlıklarınız ve Tarzınızla İlgili Sorular

1.Eğer önceki patronunuzla görüşseydim bana sizin en kuvvetli yönleriniz ve en zayıf yönlerinizle ilgili ne söylerdi?
Becerilerinizi vurgulayın ve zayıf yönlerinizin üzerinde çok fazla durmayın. Eksikliğini hissettiğiniz bir yönünüzden bahsederken bunu geliştirmeniz gereken bir şey olarak anlatın, eksikliği tamamlanamayacak bir şey olarak değil.

2.Stresli ortamlarda rahat çalışabilir misiniz?
Çalışabileceğinizi ve bunun da iş hayatının bir parçası olduğunu bildiğinizi söyleyin. Daha önceki deneyimlerinizden örnekler verin.

3.İşinizin doğasını siz nasıl etkilersiniz?
İşteki üretimi ve faydayı fikirlerinizle nasıl arttırdığınızı anlatın.

4.Ekip çalışmasını mı bireysel çalışmayı mı tercih edersiniz? Neden?
Vereceğiniz cevap işin ihtiyaçlarına yönelik olmalı. Ama her zaman işe yarayacak yanıt, takım olarak çalışmayı tercih ettiğiniz ancak gerektiğinde bireysel olarak da çalışmayı sevdiğiniz yönünde olabilir.

5.Şu anki görevinizde daha önce gözden kaçmış olan neleri fark ettiniz?
Söyleyeceklerinizi uzatmadan kısa cevaplar verin.

6.Büyüklüğü ya da çalışma alanı farklı olan bir firmada daha verimli çalışacağınızı düşündüğünüz oldu mu?
“İşe göre değişir” demeniz uygun olur.

7.Bir proje grubunda ortaya çıkan problemleri nasıl çözersiniz?
İletişimin önemli olduğunu düşündüğünüzü ve bir problem çıkarsa da bunu kişilerle karşılıklı konuşarak çözeceğinizi vurgulayın.

8.Almak zorunda olduğunuz en zor karar neydi?
Eğer işten çıkartma ya da benzeri bir karar aldıysanız anlatabilirsiniz. Ancak bunları da duygusallaşmadan ve mantık zinciri içinde anlatmak gerekir. Eğer bu tarz bir karar almadıysanız, kısa bir şekilde, eğer o firmada çalışırsanız ne gibi bir zor karar olabileceğini düşünüp cevaplayabilirsiniz.

Ücretle İlgili Sorular

1.Ne kadar maaş almayı düşünüyorsunuz?
Böyle bir soruya cevap vermeden önce en doğrusu başvurduğunuz sektördeki firmaların çalışanlarına bu pozisyon için aşağı yukarı ne kadar ücret ödediklerini araştırmak olacaktır. Eğer araştırma yapmadan gittiyseniz, eski işinizden aldığınız maaşın biraz üzerinde bir fiyat istemeyi düşünebilirsiniz. Ancak bu da başvurduğunuz işin büyüklüğüyle ilgili bir durumdur. Bir başka taktik, işverene bu pozisyon için ne aralıkta bir maaş düşündüklerini sormaktır. Eğer mülakatı yapan kişi cevap vermezse sektörde sizin yapacağınız iş için ne kadar maaş verdiklerini düşündüğünüzü söyleyin. Ne olursa olsun kendinize bir değer biçmiş olduğunuzu göstermekte yarar vardır.

2.Sizi işe almayı kabul edersek ne kadar maaş almayı beklersiniz?
Dikkatli olun; sektördeki maaşlar cevabınız için anahtar teşkil edebilir. Örneğin “Anladığım kadarıyla teklif ettiğiniz pozisyon için TL……..-TL……..arası değişen maaşlar söz konusu.”

Bir Cevap Yazın

İlgili Makaleler

Ayak Parmaklarınızın Şekline Göre Nasıl Birisiniz?

Yüzü veya avuç içi okuma hareketi antik çağlardan beri popüler olmuştur. Ancak, ayaklarınızın şeklinin...

Üretkenliği Artırmaya Yardımcı Olan Beş Koku

Aromaterapinin gücüne inanıyorsanız, bu yazımız sizin için olabilir. Bir akşam yemeğinde, banyoda, çalışma odanızda...

İnsanların Sizden Hoşlanmasını Sağlamak Çok Kolay

İş görüşmesi gibi bazı durumlarda iyi bir ilk izlenim bırakmak oldukça zor olabilir. Tabii...

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin!

252,822BeğenenlerBeğen
6,578TakipçilerTakip Et
445TakipçilerTakip Et
237TakipçilerTakip Et

En Popüler

Sedef Hastaları İçin Kapsaisin (Acı Biber) Merhemi

Sedef hastaları için kapsaisin (Acı Biber) merhemi tarifi. Kapsaisin acı biberde bulunan, yakıcı molekülün adıdır. Reçetesiz satılan ağrı kremleri ve merhemlerde bulunan ortak bir...

Tencere ve Tavalar Neden Eğriliyor?

Tencere ve tavalar neden eğriliyor? Mutlaka başınıza gelmiştir. Yeni aldığınız tencere ve tavalar bir sonra dengesiz hale gelir. Nedeni yemek pişirdikten sonra yaptığınız temizleme...

Kedi Kumunun Farklı Kullanımları

Kedi kumunun farklı kullanımları var. Evinizde kedi besliyorsanız, sürekli kedi kumu da bulunduruyorsunuz demektir. Kedi kumunu sadece evcil hayvanınız için değil, evinizde başka işler...

Yumurta Tozu Nasıl Yapılır?

Yumurta Tozu Nasıl Yapılır? Yumurta tozu elinizde fazla yumurta varsa yapmak için iyi bir çözümdür. Böylece hem yumurtaları değerlendirmiş olursunuz hem de elinizin altında...